Adres

Ellerhuizen 15, Bedum (Groningen)

Privacy- en cookieverklaring Dierenpension Ellerhuizen

Versie augustus 2021

Dierenpension Ellerhuizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website en ons pension. In het bijzonder de rechten van onze bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij op een transparante manier omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, het doel ervan, maar ook de mogelijkheden die u zelf heeft om uw rechten te kunnen uitoefenen. Omdat uw privacy voor Dierenpension Ellerhuizen van groot belang is, houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Als u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens die u onderaan dit document kunt vinden. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Verwerken reserveringen klanten en bestellingen leveranciers
Wanneer u bij ons een reservering plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Bij een reservering kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens (optioneel)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Deze persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers worden door Dierenpension Ellerhuizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Bijhouden administratie en planning pension
 • Communicatie over de overeenkomst
 • Het uitvoeren van de overeenkomst

Wij bewaren deze informatie, tot uw pensionovereenkomst is afgerond. Bepaalde (financiële) klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Naam
 • E-mailadres

Deze hebben wij nodig om contact met u te zoeken en uw vraag te kunnen beantwoorden.

Verstrekken van gegevens aan derden
De gegevens die wij van u hebben ontvangen zullen wij in principe niet delen met anderen, maar kunnen wij onder bepaalde omstandigheden aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is. Bij de uitvoering van onderstaande doeleinden kan dit het geval zijn:

 • Beheren van de website, het reserveringsysteem en contactformulier
 • Gegevens die nodig zijn voor de financiële transacties
 • Financiële gegevens (zoals facturen en betalingen) aan onze accountant
 • Uw gegevens en die van uw dier wanneer tijdens het verblijf een dierenarts ingeschakeld moet worden

Wij geven nooit zomaar persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben. Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Wij gebruiken de website en de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden of voor enige (ongevraagde elektronische) commerciële aanbiedingen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Dierenpension Ellerhuizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties en videobeelden maar ook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische applicaties zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij elk bezoek aan onze website geplaatst worden op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie en inloginformatie. Om een boeking te kunnen doen zijn cookies ook noodzakelijk, zo wordt bijvoorbeeld in een cookie opgeslagen welke data u wilt boeken voor het pension.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. De volgende maatregelen hebben we in elk geval genomen:

 • Alle personen binnen ons bedrijf die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Alle gegevens bewaren we in een afgesloten ruimte die niet vrij toegankelijk is voor anderen (of op de computer met een gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd);
 • We versturen alleen via beveiligde kanalen persoonsgegevens;

Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer er wijzigingen in ons bedrijf plaatsvinden, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina. U kunt, indien u dat wenst, altijd (artikel 13 lid 2 sub b AVG):

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Fouten laten corrigeren;
 • Verouderde persoonsgegevens laten verwijderen;
 • Persoonsgegevens aan een andere partij laten overdragen;
 • Toestemming intrekken;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Ieder verzoek daartoe dient vergezeld te worden van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van verkeerde personen aanpassen of verwijderen), waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal van de verzoeken kan deze termijn, indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@dierenpensionellerhuizen.nl. Wij proberen uw klacht zo spoedig mogelijk op te pakken. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dierenpension Ellerhuizen
Ellerhuizen 15
9781 TS Bedum
E-mailadres: info@dierenpensionellerhuizen.nl

Telefoon: 0628170547
KvK nummer: 81588704